Lees deze voorwaarden voor gebruik van de website aandachtig door.
 
1. ALGEMEEN
Voor de toegang tot, en het gebruik van de website, www.voedstapje.nl (hierna: “VoedStapje”), gelden de volgende voorwaarden. Door van de website gebruik te maken ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Je bent geen vergoeding verschuldigd voor de diensten van VoedStapje.nl.
 
2. DIENSTVERLENING
VoedStapje maakt recepten voor goede voeding toegankelijker zodat jij kunt ervaren dat goede voeding bijdraagt aan jouw welzijn.

Onder goede voeding verstaat VoedStapje: Variëren met natuurlijke (seizoens)producten, afgestemd op jouw wensen en behoeften.

VoedStapje.nl is een startende website en werkt continu aan optimalisering door het toevoegen van functionaliteiten.
 

2.1 Registratie

VoedStapje maakt het mogelijk om je te registreren. Na registratie kun je je eigen recepten op de website plaatsen en delen. Je kunt je favorieten opslaan en reacties plaatsen. Om gebruik te mogen maken van VoedStapje.nl dient de informatie die je verstrekt te voldoen aan deze Voorwaarden voor gebruik.

 • Bij het registreren als lid vul je het registratieformulier volledig in. Na het indienen van je registratie ontvang je een email met een bevestigingslink. Bewaar je inloggegevens zorgvuldig en verspreid of deel deze niet met anderen. Na het bevestigen van je registratie door het volgen van de link, kun je met je gegevens inloggen.
  Om de kwaliteit van de website te borgen is het voor sommige doeleinden noodzakelijk om te registreren en in te loggen.
 • Je kunt je gegevens wijzigen nadat je bent ingelogd bij ‘mijn account’. Indien je nieuwe inloggegevens wenst kun je dit kenbaar maken via info@voedstapje.nl of een bericht verzenden via het contactformulier.

 

2.2 Kennis

VoedStapje verstrekt informatie over goede voeding.
De informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en dient als algemeen informatiedoel. Nieuwe inzichten maken dat de informatie onderhevig is aan wijzigingen. Heb je een aanvulling op de bestaande informatie? Mail deze dan naar info@voedstapje.nl.
 
3. GEDRAGSREGELS
VoedStapje is bedoeld voor mensen die recepten en ervaringen met goede voeding willen delen. Om de website informatief en aangenaam te houden zijn gedragsregels opgesteld.
 

3.1 Recepten

VoedStapje controleert de geplaatste content van recepten. De recepten dienen aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Gebruik van natuurlijke producten
 • Glutenvrij
 • Vrij van geraffineerde suikers
 • Lactosebeperkt

Indien je recept niet aan bovenstaande voldoet, helpt VoedStapje je een handje op weg door aanbevelingen te doen. Je kunt je recept, ook zonder goedkeuring voor publieke plaatsing, altijd inzien wanneer je bent ingelogd.
Het is niet toegestaan om beeldmateriaal te gebruiken van andere recepten. Indien je niet in de gelegenheid bent om gepast beeldmateriaal te uploaden bij je recept kun je gebruik maken van een standaardafbeelding van VoedStapje. Ga naar standaard afbeelding.
 

3.2 Reacties/ beoordelingen

Na eenmalige goedkeuring voor het plaatsen van een reactie ben je gerechtigd, zonder controle, een reactie te plaatsen. Ga respectvol met elkaar om en gebruik geen kwetsende tekst(en).

Niet toegestaan zijn:

 • Het plaatsen van commerciele content;
 • Discriminerende of beledigende reacties;
 • Onwelvoeglijk taalgebruik;
 • Het noemen van privacy gevoelige gegevens;
 • Het gebruik van een andere taal dan het Nederlands;
 • Je voordoen als een andere persoon;

Notitie: VoedStapje is niet verantwoordelijk voor uitingen van de gebruiker. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de informatie die je plaatst. VoedStapje behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht gebruikers te waarschuwen en indien nodig toegang tot het plaatsen van content te ontzeggen of de bijdrage aan te passen.
 
4. INHOUD
VoedStapje stelt de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samen. De website is voor informatieve doeleinden. VoedStapje garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.
 

4.1 Gelinkte sites:

VoedStapje.nl kan verwijzingen bevatten naar andere websites. Dit betekent niet dat VoedStapje.nl verbonden is aan deze andere websites en is dan ook niet voor verantwoordelijk voor deze websites en de inhoud daarvan.
 

4.2 Door jou geplaatste informatie:

Het is niet toegestaan om teksten en/of recepten te plaatsen die zijn gekopieerd uit andere bronnen. Wel mag de bron genoemd worden, eventueel voorzien van een link naar de betreffende website.
Met het plaatsen van je recept en andere informatie ga je ermee akkoord dat de gebruikers van VoedStapje.nl hiervan gebruik kunnen maken. Je garandeert dat de informatie geen inbreuk maakt op de rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. VoedStapje is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie die door gebruikers is geplaatst. VoedStapje behoudt zich het recht voor deze informatie op elk moment te wijzigen en/of verwijderen.
 

4.3 Persoonsgegevens:

Indien je persoonsgegevens verstrekt is het privacybeleid van VoedStapje van toepassing.
 
5. ADVIES
Ga zorgvuldig om met het opvolgen van advies genoemd op de website.
 
6. GEBRUIK VAN VERSTREKTE INFORMATIE
Zonder voorafgaande toestemming van VoedStapje mag je geen informatie van de website kopieren, bewerken, publiceren of samenvatten.
 
7. AANSPRAKELIJKHEID
Voedstapje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke is ontstaan door gebruikmaking van de informatie op de website. Het gebruik van de informatie en de daaruit voortvloeiende acties komt geheel ter verantwoordelijkheid aan de bezoeker.
VoedStapje is niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid om de website te gebruiken cq. Lezen, alsmede voor enige vertraging of onmogelijkheid in het verzenden of ontvangen van berichten.
 
8. DISCLAIMER
www.voedstapje.nl is gerechtigd de inhoud van de Voorwaarden voor gebruik te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Notitie:
Voorwaarden voor gebruik versie 1.0
gepubliceerd 30 januari 2016