Privacyverklaring

Algemeen

Op de toegang tot de websites www.voedstapje.nl en www.voedstapjebakt.nl en de dienstverlening van Voedstapje zijn de Algemene Voorwaarden en deze Privacyverklaring van toepassing. Voedstapje hecht waarde aan het beschermen van jouw (persoons)gegevens. Die gegegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd conform de AVG. Hoe, wat en waarom? Dat lees je in deze privacyverklaring.

1. Verwerken van persoonsgegevens

Voedstapje verwerkt de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt, omdat jij gebruik maakt van onze dienstverlening. Wij verwerken deze gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van onze dienstverlening en om je te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten. Op basis van jouw persoonsgegevens passen wij de on- en offline content aan zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij je persoonlijke wensen. Met jouw persoonsgegevens verwerken wij ook een door jouw geplaatste bestelling voor een product of dienst.

2. Welke gegevens ontvangen wij van jou

Gegevens die jij zelf opgeeft:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres
 • Bankrekeningnummer, uitsluitend bij transactie
 • Telefoonnummer
 • Persoonlijke voorkeuren/dieetwensen, optioneel
 • Foto, optioneel

Gegegevens die voor jou worden geregistreerd d.m.v. cookies bij het gebruik van de website :

 • IP-adres
 • Domeinnaam

3. Waarom worden deze persoonsgegevens verzameld?

Leveren diensten en producten

Voedstapje gebruikt jouw persoonsgegevens om de door jou gevraagde diensten en producten te leveren, volgens de grondslag overeenkomst AVG. Voor het leveren van digitale diensten vragen wij jouw voornaam en emailadres. Om het gebruikersgemak van de website te verbeteren en de content aan te passen op jouw wensen vragen wij je, volgens de grondslag toestemming AVG om jouw geboortedatum, geslacht en profielvoorkeuren in te vullen.

Voor het plaatsen van een productbestelling vragen wij ook naar jouw adresgegevens en telefoonnummer, zodat het product naar het opgegeven adres wordt verzonden en wij daarover kunnen communiceren met elkaar. Daarnaast houden wij je op de hoogte van nieuwe diensten, producten en ontwikkelingen, volgens de grondslag toestemming.

Optimaliseren gebruikersgemak

Om jouw ervaring op onze website te verbeteren zijn wij benieuwd hoe onze website gebruikt wordt. Wie bezoekt de website en wanneer, hoelang blijft men, welke pagina’s zijn populair. Aan de hand van die informatie optimaliseren wij het gebruikersgemak, zodat jij snel vindt waar je naar op zoek bent en de website goed werkt op de apparatuur en software die jij gebruikt. Om dat te bereiken verzamelen wij, volgens de grondslag toestemming AVG, gegevens zoals IP-adres en domeinnaam. De verzamelde informatie gebruiken wij om onze dienstverlening, marketingactiviteiten en websitebeleving te verbeteren.

Onderzoek en analyse

Voedstapje kan je gegevens gebruiken om jouw gebruikerservaring te vragen om de website, diensten en producten te verbeteren. Voedstapje maakt gebruik van cookies, volgens de grondslag toestemming AVG, Dat zijn kleine bestandjes die op jouw computer worden opgeslagen, zodat je voorkeuren en instellingen die jij opgeeft behouden blijven. Je kunt de cookies zelf uitzetten via jouw browser of instellen dat je helemaal geen cookies wilt ontvangen. Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website maken wij gebruik van de Analytics-dienst van Google. Google plaatst hiervoor ook cookies, volgens de grondslag toestemming AVG, en kan de informatie aan derden geven indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt of als derden de informatie namens Google verwerken. Voedstapje heeft hier geen invloed op.

4. Derden

De persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt, blijven in ons beheer. Voedstapje stuurt jouw gegevens nimmer door naar derden. Voedstapje levert haar producten met een, vaste, bezorgdienst. Indien het nodig is om jouw persoonsgegevens te delen voor het leveren van producten, verstrekt Voedstapje de gegevens aan de ,vaste, bezorgdienst. De gegevens die Voedstapje verstrekt voor het leveren van producten zijn naam, telefoonnummer, emailadres en bezorgadres, volgens de grondslag overeenkomst AVG. Wij maken jouw persoonsgegevens nooit openbaar zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat dit nodig is om:

 • te voldoen aan een juridisch verzoek of aan een juridisch proces;
 • om de rechten of eigendom van Voedstapje te beschermen en verdedigen; en
 • te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Voedstapje te beschermen.

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers, waaronder ook e-mailmarketingdienstverleners.
 • Hostingpartij
 • Dienstverleners die cookies plaatsen

5. Wijzigen van jouw persoonsgegeveens

Je hebt het recht om de gegevens die wij van je hebben op te vragen, te wijzigen of te, laten, verwijderen. Voor de registratie van een dienst vragen wij je voornaam en emailadres. Nadat jij jouw account hebt geactiveerd via een link die je per email ontvangt, kun je in je persoonlijke profiel je gegevens, indien gewenst, verder aanvullen zodat de dienstverlening wordt afgestemd op jouw wensen.

Lukt het niet via de instellingen van je profiel of heb je andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking? Stuur dan een verzoek naar info@voedstapje.nl . Om jouw privacy te beschermen wil Voedstapje graag zeker weten dat jij het bent die het verzoek indient. Stuur daarom een kopie van je identiteitsbewijs mee. Let op! Maak in de kopie je pasfoto, machine readable zone, dat is de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en het burgerservicenummer, BSN, zwart. Voedstapje reageert zo snel mogelijk op je verzoek, uiterlijk binnen twee weken.

6. Bewaren persoonsgegevens

Voedstapje bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Je hebt het recht om de gegevens die wij van je hebben te laten verwijderen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij maximaal 7 jaar moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals facturen. Jouw gegevens bewaren wij in een veilige, gecontroleerde omgeving die beschermd is tegen toegang door iemand die niet gemachtigd is, gebruik of openbaring.

7. Jouw rechten

Wij verwerken jouw persoonsgegevens binnen Europese Economische Ruimte (EER) volgens de AVG. Ook (sub)verwerkers die wij inschakelen, verwerken jouw persoonsgegevens binnen de EER. Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien;
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: je kunt jouw toestemming altijd intrekken;
 • Recht op bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij;
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens, al dan niet tijdelijk, te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van je verwerken.

Als je gebruik wilt maken van een van deze rechten, vragen wij jou om jezelf te identificeren, zodat we zeker weten dat we jou de juiste informatie kunnen verstrekken. Wij voldoen binnen twee weken aan jouw verzoek. Is het verzoek erg complex dan kan er meer tijd overheen gaan, tot een maximum van twee maanden. Als dit zo is, laten wij jou dat binnen twee weken weten na het ontvangen van je verzoek weten.

8. Wijziging van de Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij raden je aan om periodiek deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven hoe wij jouw persoonsgegevens beschermen. Wanneer je jouw emailadres hebt doorgegeven brengen wij je per email op de hoogte van wijzigingen.

9. Contactgegevens

Heb je vragen of opmerkingen over de privacyverklaring? Neem contact op via info@voedstapje.nl . Als je vermoedt dat jouw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de AVG dan kun je een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).